DANH SÁCH VĂN BẢN
1-30 of 79<  1  2  3  >
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải
1941/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019 BAN HÀNH MẪU BỆNH ÁN Y HỌC CỔ TRUYỀN SỬ DỤNG TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH Y HỌC CỔ TRUYỀN
Số: /2019/TT- BYT Dự thảo thông tư quy chế chuyên môn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Số: 30/2018/TT-BYT 10/30/2018 Thông tư ban hành danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT
Số: 65/KH-BV 04/3/2019 Kế hoạch tổ chức tuyển sinh, mở lớp đào tạo bổ túc Y học cổ truyền năm 2019
Số: 39/2018/TT-BYT 11/30/2018 Thông tư quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp
Số: 51/KH-BVYHCT 03/4/2019 Kế hoạch tập huấn chuyên môn cho cán bộ Y tế bệnh viện Y học cổ truyền điện biên năm 2019
Số: 01/2019/TT-BYT 03/1/2019 Thông tư quy định việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Y học cổ truyền
số 05/2019/QĐ-TTg 24/1/2019 QUYẾT ĐỊNH BÃI BỎ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH
Số: 44/2018/TT-BYT 12/28/2018 Thông tư quy định về kê đơn thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu và kê đơn kết hợp thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu với thuốc hóa dược
Số: 42/2017/TT-BYT 11/13/2018 Thông tư ban hành danh mục dược liệu độc làm thuốc
Số: 7888/QĐ-BYT 02/28/2018 Quyết định ban hành kế hoạch xét tặng danh hiệu "Thầy thuốc Nhân Dân, Thầy thuốc Ưu Tú" lần thứ 13 năm 2020
Số: 46/2018/TT-BYT 12/28/2018 Thông tư quy định hồ sơ bệnh án điện tử
01/21/2019 Lịch trực tết 2019
01/5/2019 Phiếu đăng ký đề tài
Số: 43/2018/TT-BYT 12/26/2018 Hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Hướng dẫn thực hiện Giá TT37-TT39 Vụ Kế hoạch Tài chính
Hướng dẫn Danh mục Kỹ thuật thực hiện TT39-TT37 Cục Quản lý Khám chữa bệnh
Phụ lục 6: Mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án
Số 1328/BHXH-QLT 12/5/2018 Hướng dẫn một số điểm liên quan đến công tác thu theo nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018
Phiếu thực hiện thủ thuật
Phiếu báo cáo sự cố y khoa
Số: 1315 /KCB – QLCL&CĐT 10/24/2018 Hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát HLNB, NVYT năm 2018
Tổng hợp kết quả tự kiểm tra, đánh giá 6 tháng năm 2018
10/22/2018 Phân công nhiệm vụ tự kiêm tra công tác nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2018
Số: 274/KH - BV 10/22/2018 Kế hoạch tự kiểm tra công tác nâng cao chất lượng bệnh viện năm 2018
Số: 46/2016/TT-BYT 12/30/2016 Thông tư ban hành danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
08/27/2018 Quy định phạm vi hoạt động chuyên môn cho người hành nghề và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền
08/27/2018 DANH MỤC DỊCH VỤ KỸ THUẬT KÈM THEO DỰ THẢO THÔNG TƯ 7 NGÀY 27.8.2018
Số: 51/2017/TT-BYT 12/29/2017 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN PHÒNG, CHẨN ĐOÁN VÀ XỬ TRÍ PHẢN VỆ
Số: 52/2017/TT-BYT 12/29/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐƠN THUỐC VÀ VIỆC KÊ ĐƠN THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ
  • THƯ VIỆN ẢNH
  • js slider