THÔNG BÁO V/v Gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký tuyển sinh Định hướng phục hồi chức năng năm 2018

Thời gian đăng: 5/22/2018 10:07:58 AM

Theo Kế hoạch số 68/KH-BV ngày 23/3/2018 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên V/v Tổ chức tuyển sinh, mở lớp đào tạo Định hướng Phục hồi chức năng năm 2018, trong đó thời gian đăng ký và nộp hồ sơ đến hết ngày 20/5/2018.

Theo Kế hoạch số 68/KH-BV ngày 23/3/2018 của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên V/v Tổ chức tuyển sinh, mở lớp đào tạo Định hướng Phục hồi chức năng năm 2018, trong đó thời gian đăng ký và nộp hồ sơ đến hết ngày 20/5/2018.

Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị và kế hoạch tuyển sinh  đào tạo năm 2018, Bệnh viện Y học cổ truyền thông báo kéo dài  hạn nộp hồ sơ đăng ký lớp định hướng Phục hồi chức năng năm 2018, cụ thể như sau:

         1. Thời gian gia hạn:  Đến hết ngày 30 / 7/2018.

 2. Tổ chức khai giảng: Dự kiến ngày 10/ 8/2018.

Địa điểm nộp hồ sơ:  Phòng kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Điện Biên;  

Điện thoại liên hệ:  Đ/c Nguyễn Thị Thanh Nga  0949 858 739

  Email:phongkhthyhctdb@gmail.com; Website: yhoccotruyendienbien.gov.vn;

Trân trọng thông báo./.

Nguồn tin:

  • THƯ VIỆN ẢNH
  • js slider