Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở

Thời gian đăng: 6/13/2017 8:37:18 AM

Mạng lưới y tế cơ sở là tuyến đầu tiên tiếp đón và điều trị cho bệnh nhân. Do vậy, việc đầu tư trang thiết bị và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ những người làm công tác y tế tại tuyến này đã không ngừng được quan tâm với mục tiêu cao nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, hạn chế tình trạng quá tải tại các bệnh viện tuyến trên.

Là tỉnh miền núi với 130 xã, phường, thị trấn, trong đó các xã vùng cao có điều kiện địa hình chia cắt, dân cư sinh sống không tập trung, các bản nằm cách xa nhau, việc quan tâm chăm lo đến sức khỏe của bản thân và gia đình chưa được người dân quan tâm đúng mức. Vì vậy, tình trạng người dân khi ốm đau không đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh mà ở nhà để làm lễ cúng, trừ ma cho khỏi bệnh khá phổ biến ở đồng bào dân tộc.

c
100% số xã trong toàn tỉnh đều có cán bộ y tế và mỗi trạm có từ 5 - 6 cán bộ

 

Vì vậy, để nâng cao nhận thức cũng như làm tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các cấp, các ngành đã quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế hiện đại và nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ những làm công tác y tế tại cơ sở để thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Bên cạnh đó, các trạm quân dân y kết hợp do lực lượng vũ trang mở tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa đã góp phần giảm bớt khó khăn và chia sẻ trách nhiệm đối với đội ngũ làm công tác y tế ở tuyến cơ sở. Ngoài thăm khám, chẩn đoán và điều trị bệnh, các y, bác sỹ của trạm y tế còn thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân đối với việc chủ động phòng chống một số loại bệnh thông thường khi thời tiết chuyển mùa.

Có thể khẳng định: Mạng lưới y tế cơ sở ngày càng được củng cố và hoàn thiện ở các bệnh viện tuyến huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế được đầu tư nâng cấp. 100% xã, phường, thị trấn có trạm y tế, chất lượng cán bộ y tế cơ sở được nâng cao, cơ cấu cán bộ được đảm bảo thể hiện qua tỷ lệ nữ hộ sinh, y sỹ sản nhi, y học cổ truyền được tăng dần qua các năm. 100% số xã có cán bộ y tế và mỗi trạm có từ 5 - 6 cán bộ, 94% các bản có y tế thôn bản. Bên cạnh đó, ngành Y tế đã thường xuyên nâng cao năng lực chuyên môn và y đức của các cán bộ y tế; tăng cường các hoạt động giám sát và hỗ trợ kỹ thuật của y tế tuyến trên đối với tuyến cơ sở. Đồng thời, ngành cũng tiếp tục củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ tại các trạm, phòng khám đa khoa khu vực còn thiếu y, bác sỹ để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Bác sỹ Lương Hậu Tân, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mường Chà cho biết: "Việc đầu tiên, Trung tâm Y tế huyện Mường Chà đã củng cố về tổ chức và năng lực cho cán bộ toàn tuyến từ Bệnh viện Đa khoa huyện, đội y tế dự phòng, đội chăm sóc sức khỏe sinh sản đến hệ thống các phòng khám đa khoa khu vực, các trạm y tế xã, cô đỡ thôn bản, y tế thôn bản; rà soát lại toàn bộ các hoạt động của các chương trình mục tiêu quốc gia và công tác khám chữa bệnh cấp cứu ban đầu từ trạm y tế xã đến Bệnh viện Đa khoa huyện để cho Trung tâm Y tế ngày càng hoàn thiện hơn về năng lực của mình."

Nhờ quan tâm, chăm lo củng cố, phát triển mạng lưới y tế và đào tạo cán bộ y tế cơ sở nên những năm qua, công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Các chương trình y tế quốc gia triển khai đạt hiệu quả cao, các chỉ số về sức khỏe của nhân dân trên địa bàn đã có những chuyển biến tích cực. Các dịch bệnh xảy ra trên địa bàn được khống chế kịp thời, không lan ra diện rộng./.

Nguồn tin:

  • THƯ VIỆN ẢNH
  • js slider