GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

Thời gian đăng: 7/31/2018 9:08:03 AM

      SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN

                    _______________________

             

           Số: 10 / KH-BV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

 

Điện Biên, ngày   04   tháng 01 năm 2018

 

 

 

 GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN BỆNH VIỆN

Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH ĐIỆN BIÊN NĂM 2018

__________________________________

   Căn cứ thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của Bệnh viện năm 2017;

   Căn cứ tình hình thực tế các khoa phòng năm 2017;

   Bệnh viện Y học cổ truyền giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2018 cho các khoa phòng như sau:

I. GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH  CHO CÁC KHOA, PHÒNG:

1. Khoa Khám bệnh:

- Biên chế: 10

- Tổng số lần khám bệnh: 8.000 lượt

- Bệnh nhân điều trị ngoại trú: 150 bệnh nhân.

- Gửi xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh: 4000 lượt.

(Trong đó: XNHH: 1000; XNSHM: 1000; XN sinh hoá, nước tiểu, phân: 1000.

Siêu âm: 400; XQ: 500; Điện tim: 100).

- Đo độ loãng xương: 50 bệnh nhân.

- Đề tài nghiên cứu khoa học: 01

- Có 05 bài báo hoặc tin về truyền thông giáo dục sức khoẻ về bệnh đau lưng, đau dây thần kinh liên sườn, hội chứng thần kinh vai - cánh tay.

2. Khoa Nội – Nhi – Ngũ Quan Tổng Hợp

- Biên chế: 09

- Chỉ tiêu     + Giường bệnh kế hoạch: 22 giường.

                    + Giường thực kê: 30 giường

- Số bệnh nhân điều trị nội trú: 500  bệnh nhân.

( Số bệnh nhân điều trị Tăng huyết áp: 100 bệnh nhân, Chứng tý: 100 bệnh nhân).

- Gửi xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh: 1.920 lượt: ( Trong đó: XNHH: 500; XNSHM: 500; XN sinh hoá, nước tiểu, phân: 500; Siêu âm: 150; XQ: 150;  Điện tim: 120).

- Đo độ loãng xương: 50 bệnh nhân.

- Số bệnh nhân đắp nến ( hoặc chiếu đèn hồng ngoại): 200 bệnh nhân.

-  Số bệnh nhân cấy chỉ: 150 bệnh nhân.

- Số bệnh nhân tập Dưỡng sinh: 150 bệnh nhân.

- Tổng số ngày điều trị nội trú 7250 ngày

- Ngày điều trị TB cho bệnh nhân đỡ và khỏi bệnh: 14,5 ngày.

- Ngày sử dụng giường bệnh: 27,4 ngày.

- Tham gia giảng dạy về lý thuyết và thực hành tại Bệnh viện cho các lớp y sỹ của trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.

-  Đề tài nghiên cứu khoa học: 01

- Có 05 bài báo hoặc tin về truyền thông giáo dục sức khoẻ tăng HA, đái tháo đường, hội chứng dạ dày tá tràng, viêm đại tràng, viêm phế quản.

          3. Khoa Châm cứu – Dưỡng sinh

- Biên chế: 08

- Chỉ tiêu     + Giường bệnh kế hoạch: 25 giường.

                    + Giường thực kê: 30 giường

- Số bệnh nhân điều trị nội trú: 466 bệnh nhân.

- Số bệnh nhân điều trị toạ cốt phong: 100 bệnh nhân.

- Số bệnh nhân liệt VII: 40 bệnh nhân.

- Điện châm: 350 bệnh nhân

- Số bệnh nhân đắp nến (hoặc chiếu đèn hồng ngoại) : 200 bệnh nhân.

- Đo độ loãng xương: 50 bệnh nhân.

-  Số bệnh nhân cấy chỉ: 150 bệnh nhân.

- Số bệnh nhân tập Dưỡng sinh: 200 bệnh nhân.

- Hướng dẫn tập dưỡng sinh cho bệnh nhân toàn viện.

- Tổng số ngày điều trị nội trú 6.757 ngày

- Ngày điều trị TB bệnh nhân đỡ và khỏi: 14,5 ngày

- Ngày sử dụng giường bệnh: 22,5 ngày.

- Gửi xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh: 1.803 lượt: ( Trong đó: XNHH: 466; XNSHM: 466; XN sinh hoá, nước tiểu, phân: 466; Siêu âm: 150; XQ: 155; Điện tim: 100).

- Tham gia giảng dạy về lý thuyết và thực hành cho các lớp y sỹ, điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.

- Có 05 bài báo hoặc tin về truyền thông giáo dục sức khỏe về bệnh liệt dây TK số VII, đau thần kinh tọa, viêm quanh khớp vai, mất ngủ.

- Đề tài nghiên cứu khoa học: 01

 4.  Khoa Phụ ngoại – Tổng hợp

- Biên chế: 09

- Chỉ tiêu     + Giường bệnh kế hoạch: 23 giường.

                    + Giường thực kê: 30 giường

- Số bệnh nhân điều trị nội trú: 467 bệnh nhân.

- Tiếp tục triển khai tốt điều trị bệnh trĩ, sỏi tiết niệu: (Số bệnh nhân điều trị Trĩ: 70 bệnh nhân, Sỏi tiết niệu: 30 bệnh nhân), Bệnh nhân dị ứng: 30 bệnh nhân.

- Số bệnh nhân đắp nến ( hoặc chiếu đèn hồng ngoại): 150 bệnh nhân.

- Đo độ loãng xương: 50 bệnh nhân.

-  Số bệnh nhân cấy chỉ: 140 bệnh nhân.

- Số bệnh nhân tập Dưỡng sinh: 100 bệnh nhân.

- Tổng số ngày điều trị nội trú 6.772 ngày.

- Ngày điều trị TB cho bệnh nhân đỡ và khỏi: 14,5 ngày.

- Ngày sử dụng giường bệnh: 24,5 ngày.

- Gửi xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh: 1.871 lượt: ( Trong đó: XNHH: 467; XNSHM: 467; XN sinh hoá, nước tiểu, phân: 467; Siêu âm: 150; XQ: 220; Điện tim: 100).

- Tham gia giảng dạy về lý thuyết và thực hành cho các lớp y sỹ, điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.

- Đề tài nghiên cứu khoa học: 01

- Có 05 bài báo hoặc tin về truyền thông giáo dục sức khoẻ về bệnh trĩ, u xơ tiền liệt tuyến, viêm đường tiết niệu, di niệu, bệnh ngoài da.

5. Khoa Phục hồi chức năng:

- Biên chế: 14

- Chỉ tiêu + Giường bệnh kế hoạch: 30 giường.

                + Giường thực kê: 40 giường

- Số bệnh nhân điều trị nội trú: 567 bệnh nhân: ( liệt do Tai biến MMN: 120 bệnh nhân).

- Bệnh nhân điện châm: 320

- Số bệnh nhân đắp nến ( hoặc chiếu đèn hồng ngoại): 250 bệnh nhân.

- Đo độ loãng xương: 60 bệnh nhân.

-  Số bệnh nhân cấy chỉ: 250 bệnh nhân.

- Số bệnh nhân tập Dưỡng sinh: 50 bệnh nhân.

- Tổng số ngày điều trị nội trú  10.206 ngày.

- Ngày điều trị TB bệnh nhân đỡ và khỏi: 18 ngày.

- Ngày sử dụng giường bệnh: 28,3 ngày.

- Gửi xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh: 2.231 lượt: (Trong đó: XNHH: 567; XNSHM: 567; XN sinh hoá, nước tiểu, phân: 567; Siêu âm: 120; XQ: 290;  Điện tim: 120).

- Tham gia giảng dạy về lý thuyết và thực hành cho các lớp y sỹ, điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.

- Đề tài nghiên cứu khoa học: 01

- Có 05 bài báo hoặc tin về truyền thông giáo dục sức khỏe về công tác PHCN các bệnh; di chứng tai biến mạch máu não, bại não, di chứng các chấn thương.

6. Khoa Xét nghiệm

- Biên chế: 03

- Xét nghiệm: 35.000 lượt.

7. Khoa Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng

- Biên chế: 04

- Xquang: 1315 lượt.

- Siêu âm: 900 lượt.

- Điện tim: 540 lượt

- Đo độ loãng xương: 260 lượt

- Nội soi tai mũi họng: 100 lượt.

8. Khoa Dược:

- Biên chế: 09

- Đáp ứng đủ thuốc theo danh mục đảm bảo chất lượng.

- Tư vấn cách sử dụng một số loại thuốc mới trong hàng tháng.

- Tham gia công tác chỉ đạo tuyến của Bệnh viện.

- Chuẩn bị trang thiết bị phục vụ làm các loại thuốc mới như: Sản xuất siro an thần.

- Kiểm nhập, kiểm soát chất lượng thuốc theo đúng quy chế.

- Tham gia giảng dạy về lý thuyết và thực hành cho các lớp y sỹ, điều dưỡng tại Trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.

- Khoa Dược kết hợp đoàn thanh niên củng cố và phát triển vườn dược liệu của Bệnh viện tối thiểu 80 cây thuốc.

- Thuốc tiêm teo trĩ: 01 lít.

- Thuốc thang: 15.000 thang.

- Thuốc đóng túi + thuốc sắc: 35.000 túi

- Đề tài nghiên cứu khoa học: 01

- Có 03 bài hoặc tin về truyền thông giáo dục sức khoẻ giới thiệu về thuốc nam dễ tìm, dễ chế biến sử dụng tại gia đình.

9. Khoa Dinh dưỡng:

        - Biên chế: 01

- Tổ chức phục vụ ăn 2 bữa chính, thay đổi món ăn, đảm bảo chất lượng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Đảm bảo chế độ ăn bệnh lý (Bệnh nhân tăng huyết áp, thận, gan, tim mạch, tiểu đường…) và một số bệnh khác.

10.  Phòng Kế hoạch tổng hợp - Vật tư thiết bị Y tế - Đào tạo - NCKH - Chỉ đạo tuyến:

- Biên chế: 06

- Lập kế hoạch công tác Bệnh viện năm 2018

- Phối hợp đôn đốc thực hiện chỉ tiêu kế hoạch bệnh viện, kiểm tra giám sát việc thực hiện quy chế chuyên môn.

- Đánh giá chất lượng Bệnh viện theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện 2.0 phiên bản năm 2016.

- Duy trì hoạt động các hội đồng tư vấn (Hội đồng nghiên cứu khoa học; Hội đồng thuốc và điều trị; ...).

- Xây dựng và triển khai kế hoạch chỉ đạo tuyến và thực hiện tốt đề án 1816 năm 2018.

- Tiếp tục kiểm tra, giám sát việc duy trì các xã đạt tiêu chí Quốc gia được phân công. Thực hiện hỗ trợ giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn theo sự chỉ đạo của Sở Y tế.

- Thống kê báo cáo chính xác, kịp thời.

- Xây dựng định mức, ấn phẩm năm 2018 của Bệnh viện.

- Triển khai tốt công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ qua hệ thống truyền thanh nội bộ.

- Có kế hoạch, báo cáo tiến độ của đề tài nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học: 01 đề tài

11. Phòng Tổ chức – Hành chính quản trị - Công nghệ thông tin:

          - Biên chế: 08

- Lập kế hoạch tổ chức bộ máy, sắp xếp nhân lực, lập kế hoạch đào tạo cán bộ, tổ chức thực hiện công tác cán bộ, phối hợp quản lý hồ sơ, lý lịch cán bộ.

- Tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách của nhà nước đối với ngành y, đối với CB- CNVC và người bệnh trong toàn bệnh viện.

- Quản lý tốt công văn đi - đến.

- Lưu trữ hồ sơ theo quy định.

- Lập kế hoạch cung ứng vật tư, thiết bị văn phòng cho Bệnh viện.

- Tổ chức quản lý tốt việc sử dụng điện - nước an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

- Bảo đảm an ninh, trật tự trong toàn Bệnh viện.

12. Phòng Kế toán – Tài chính:

- Biên chế :05

-  Lập kế hoạch thu - chi ngân sách của bệnh viện năm 2018.

- Tổ chức, quản lý tốt việc thu - chi viện phí của Bệnh viện.

- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán theo quy định.

- Phối hợp cùng phòng Tổ chức - Hành chính triển khai kế hoạch duy tu sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất của Bệnh viện.

13. Phòng Điều dưỡng.

          - Biên chế: 02

- Tổ chức thực hiện các quy chế chăm sóc người bệnh toàn diện tại các khoa lâm sàng.

- Tập huấn 1 số quy trình kỹ thuật Điều dưỡng 01 quý/01 lần.

- Đôn đốc, kiểm tra Điều dưỡng, Kỹ thuật viên thực hiện đúng các quy trình kỹ thuật Bệnh viện và quy chế bệnh viện.

- Kiểm tra công tác vệ sinh, chống nhiễm khuẩn tại các buồng bệnh và các khoa lâm sàng.

- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác chăm sóc người bệnh. Báo cáo giám đốc bệnh viện.

          - Triển khai có hiệu quả công tác truyền thông giáo dục sức khỏe qua hệ thống truyền thanh nội bộ.

          - Tổ chức thi tay nghề cho điều dưỡng, kỹ thuật viên tại các khoa lâm sàng.

          - Có 03 bài báo hoặc tin về truyền thông giáo dục sức khỏe tại Bệnh viện.

14. Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn

- Biên chế: 07

 - Duy trì công tác kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện.

          - Tăng cường kiểm tra công tác kiểm soát nhiễm khuẩn tại các khoa phòng.

          - Vệ sinh khoa/phòng, nội ngoại cảnh sạch sẽ.

II.  KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO, GỬI ĐÀO TẠO:

1. Đào tạo:

-  Bệnh viện YHCT là cơ sở đào tạo liên tục, cơ sở thực hành về YHCT cho học sinh trường Cao đẳng Y tế tỉnh Điện Biên.

- Tham gia giảng dạy về YHCT cho học sinh trường Cao đẳng Y tế Tỉnh Điện Biên.

- Xây dựng kế hoạch đào tạo, mở đào tạo 01 lớp định hướng PHCN tại bệnh viện YHCT .

2. Gửi đào tạo:

-  Đang gửi đào tạo: Hiện tại đang cử 40 cán bộ đi đào tạo tại các trường Đại học, Cao đẳng trong nước.

- Thường xuyên gửi đào tạo cán bộ chuyên môn học các lớp ngắn hạn, dài hạn để nâng cao trình độ chuyên môn.

3. Tham gia học tập chuyên môn, kế thừa YHCT:

- Tổ chức tham quan học tập các đơn vị tiên tiến YHCT.

- Xây dựng kế hoạch thừa kế bài thuốc của một số lương y.

4. Công tác chỉ đạo tuyến.

-  Lập kế hoạch và triển khai tốt công tác chỉ đạo tuyến năm 2018.

- Đăng ký tham gia các khóa đào tạo/chuyển giao kỹ thuật thuộc Đề án 1816 năm 2018.

- Giúp đỡ Trạm Y tế xã do Sở Y tế giao đạt chuẩn về tiêu chí quốc gia về Y học cổ truyền theo tiêu chí mới của Bộ Y Tế ban hành.

- Chuyển giao kỹ thuật chữa bệnh không dùng thuốc (Châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt…) để chữa một số bệnh thông thường cho cán bộ y tế xã.

4. Kinh tế y tế trong bệnh viện dự kiến năm 2018: (Đơn vị tính: 1000VNĐ )

+ Ngân sách nhà nước: 8.500.000đ.

+ Thu dịch vụ khám chữa bệnh: 11.200.000đ  

+ Nguồn khác: 2.000.000đ.

Các nguồn kinh phí trên sử dụng hợp lý, đúng mục đích có hiệu quả cho hoạt động Bệnh viện.

III. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

1. Tổ chức triển khai kế hoạch ngay từ đầu quý I đầu năm 2018.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chỉ tiêu kế hoạch của các khoa phòng.

  1. Củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các hội đồng: Hội đồng thuốc và    điều trị ; hội đồng khoa học; hội đồng người bệnh…
  2. Tiếp tục triển khai học tập và thực hiện tốt qui tắc ứng xử của cán bộ y tế, học tập và thực hiện tốt 12 điều y đức, 9 điều y huấn cách ngôn của Hải Thượng Lãn Ông.

5. Triển khai thực hiện tốt công tác chỉ đạo tuyến, công tác chống nhiễm khuẫn Bệnh viện.

6. Thực hiện tốt chỉ tiêu khám chữa bệnh nội - ngoại trú.

7. Trên cơ sở giao kế hoạch năm 2018 các khoa phòng nghiêm túc thực hiện, triển khai từ đầu quý I/2018.

8. Sơ kết- tổng kết công tác Bệnh viện trên cơ sở đó động viên khen thưởng kịp thời những cá nhân, tập thể tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

Nơi nhận:

- Các khoa phòng;

- Lưu KHTH.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

 

Nguyễn Trọng Ninh

 

DANH SÁCH CÁC KHOA PHÒNG NHẬN BẢN GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH BỆNH VIỆN NĂM 2018

 

tt

Tên khoa, phòng

Ký nhận

Ghi chú

1

Phòng Tổ chức hành chính

 

 

2

Phòng Tài chính kế toán

 

 

3

Phòng Kế hoạch tổng hợp

 

 

4

Phòng Điều dưỡng

 

 

5

Khoa Phục hồi chức năng

 

 

6

Khoa Nội

 

 

7

Khoa Châm Cứu

 

 

8

Khoa Phụ ngoại

 

 

9

Khoa Dược

 

 

10

Khoa khám bệnh

 

 

11

Khoa xét nghiệm

 

 

12

Khoa chẩn đoán hình ảnh –TDCN

 

 

13

Tổ Kiểm soát nhiễm khuẩn

 

 

14

Khoa Dinh dưỡng

 

 

 

Nguồn tin:

  • THƯ VIỆN ẢNH
  • js slider